نیازی به واردات مرغ نداریم

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به ذخایر مناسب پشتیبانی امور دام و تولید، نیازی به واردات مرغ نداریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آقای محمدعلی کمالی سروستانی گفت: با توجه به ذخایر پشتیبانی امور دام و میزان تولید، کمبودی در عرضه مرغ نداریم که بخواهد از طریق واردات جبران شود.

به گفته او، مقطعی در اسفندماه جوجه ریزی کاهش یافت، اما به سبب ذخایر بخش خصوصی و پشتیبانی امور دام نیاز مرغ کشور قابل تامین است و اکنون تصمیم واردات ۵۰ هزارتن گوشت مرغ  تنها منجر به برهم زدن بازار می شود.

کمالی سروستانی نیاز ماهانه جوجه ریزی واحدهای مرغداری را ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون قطعه اعلام کرد و گفت: بنابر آمار ماهانه حدود ۲۱۱ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که در فروردین ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیرد که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=16102