هفدهمین جلسه شورای مدیران شرکت پشتیبانی اموردام کشور

هفدهمین جلسه وبینار شورای مدیران شرکت پشتیبانی امور دام کشور با حضور مدیر عامل محترم، مدیران ستادی و حضور وبیناری مدیران استانی به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای طرح تنظیم بازار ایام پایانی سال ۱۴۰۰ و ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

در آغاز جلسه مدیرعامل دکتر محسن مردی مهمترین دلیل برگزاری جلسات هفتگی را بررسی مسائل مربوط به ذخایر راهبردی همچنین شناسایی و رفع موانع در مسیر تنظیم بازار دانست.

این جلسات به بررسی مسائل مربوط به توزیع روزانه گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازار ، خرید دامهای حمایتی سبک و سنگین ، نهاده های دامی و مسائل و مشکلات استانها اختصاص دارد.

  مصوبات جلسه هفدهم مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۰

  • ترخیص و حمل بموقع کانتینرهای نهاده از مبادی ورودی
  • تسریع در روند تخلیه کالاها در سردخانه های تحت کلید گمرک به منظور افزایش میزان ذخیره سازی
  • تشکیل کمیته های مختلف نظارتی ، فنی و تخصصی بازرگانی
  • نظارت بر تاریخ انقضای محمولات پروتئینی مرغ وگوشت
  • تعامل مناسب با نهادها، شرکتها و ادارات دولتی از قبیل اداره های کل گمرک ، دامپزشکی  و حمل ونقل  استانها به منظور تسریع در انجام امور

دیدگاه ها غیرفعال است