واردات فرآورده های پروتئینی از بندر شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، باتوجه به اینکه بندر شهید رجایی به عنوان مهمترین مبدأ ورود فرآورده های پروتئینی مثل مرغ منجمد وگوشت منجمد می باشد، از ابتدای سال‌جاری میزان 41 هزار تن مرغ منجمد و۶۵۰۰ تن گوشت گوساله منجمد وارد بندر شهید رجایی گردیده که تاکنون میزان 30 هزارتن از محمولات موصوف از گمرک شهید رجایی ترخیص وبه سردخانه های تحت اختیار شرکت پشتیبانی اموردام در سراسر کشور بارگیری وحمل گردیده ومیزان ۱۷۵۰۰ تن در بندر شهیدرجایی موجود می باشد که در شرف انجام تشریفات گمرکی وارسال به سراسر کشور می باشد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=17768