در راستای اجرای مصوبات شورای قیمت گذاری مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در خصوص واگذاری تنظیم بازار گوشت مرغ به اتحادیه مرغداران کشور با حضور مسئولین ذیربط و اتحادیه مذکور دستورالعمل نحوه خرید، ذخیره سازی،  تأمین منابع مالی و تنظیم بازار توسط اتحادیه مربوطه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در سالن جلسات شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنظیم و جهت ابلاغ ارسال شد.

دیدگاه ها غیرفعال است