پاسخ به مطالب مطرح شده در مقاله تارنمای شعار سال مبنی بر شائبه ها و شایعات در خصوص مافیای گوشت و عدم شفافیت عملکرد در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

پاسخ به مطالب مطرح شده در مقاله تارنمای شعار سال مبنی بر شائبه ها و شایعات در خصوص مافیای گوشت و عدم شفافیت عملکرد در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

پاسخ به مطالب مطرح شده در مقاله تارنمای شعار سال مبنی بر شائبه ها و شایعات در خصوص مافیای گوشت و عدم شفافیت عملکرد در شرکت پشتیبانی امور دام کشور
به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور طبق تبصره ماده ۲۴ در قراردادهای بازرگانی شرکت کلیه اسناد فاقد طبقه بندی مزایدات ، مناقصات عمومی و ترک تشریفات در تارنمای شرکت و سامانه ملی تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ایران) بارگذاری گردیده و اسناد دارای طبقه بندی طبق تبصره مذکور و با نظر هیأت وزیران به صورت کامل در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
شایان ذکر است خدمتگزاران مردم شریف ایران در شرکت پشتیبانی امور دام به خصوص در ماه های اخیر با الطاف پروردگار و تلاش شبانه‌ روزی تمامی پرسنل مفتخر به تنظیم بازار محصولات پروتئینی و ایجاد آرامش نسبی در این بازار گردیده اند مقایسه ایام مشابه سال گذشته با امسال بهترین گواه برای این مطلب است.
لذا به اطلاع ملت شریف می رساند ،به حول و قوه الهی سنگ پرانی های عده‌ای بی اطلاع از همه چیز، حتی با نمایش دلسوزی ذره‌ای از اهتمام قطار پشتیبانی امور دام کشور برای نیل به مقاصد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت خدمتگزار و درنتیجه انجام تلاش بی وقفه جهت تنظیم بازار محصولات پروتئینی نخواهد کاست.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=1162