پرداخت معوقات رانندگان تا ۷۲ ساعت آینده

پرداخت معوقات رانندگان تا ۷۲ ساعت آینده
محسن سلامی مدیرعامل و عضو هیاًت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور:
تسریع در روند پرداخت معوقات رانندگان و کامیون داران در اولویت برنامه های شرکت می باشد   
به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، محسن سلامی مدیرعامل و عضو هیاًت مدیره شرکت با اشاره به بدهی معوقه رانندگان و کامیون داران اظهار داشتند کلیه مطالبات معوقه رانندگان و کامیون داران ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده پرداخت می گردد. 
وی در ادامه افزود افزایش حجم ترخیص و حمل بار از مبادی ورودی کشور  بخصوص بندر امام خمینی (ره) به مقاصد استانی افزایش می یابد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=15954