گام‌های نوین در حمایت از نظام دامپروری کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پاد، شرکت پشتیبانی امور دام در راستای افزایش ذخایر گوشت کشور از محل تولیدات داخلی، ترمیم آسیب‌های نظام بهره‌برداری دام طی سال‌های اخیر و حمایت از دامداران خرده پا و متوسط همچنین تزریق امید به آینده‌ای روشن در سپهر تولید فرآورده‌های پروتئینی کشور، ضمن اتخاذ سیاست فروش جدید اقدام به تخصیص حدود ۷۷۲ هزار تن جو به صورت مدت‌دار(سه ماهه و ۶ ماهه ) برای گروه هدف مذکورنموده است.

این تخصیص در ازای تضامین معتبر(چک، سفته و ضمانت نامه بانکی) صورت پذیرفت تا توان تازه‌ای به نظام بهره‌برداری و دامپروری کشور بخشیده شود و نهاده های ارزان قیمت به هنگام، در دسترس تولیدکنندگان دامی کشور قرار گیرد.

جدول برش استانی بر اساس سیاست جدید از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۲

دیدگاه ها غیرفعال است