یازدهمین جلسه شورای مدیران شرکت پشتیبانی امور دام کشور برگزار شد

یازدهمین جلسه شورای مدیران شرکت با حضور دکتر شیرزاد مدیر عامل محترم، مدیران، معاونین ستاد و مدیران استان ها( بصورت وبینار) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حفظ وضعیت نهاده های دامی و فرآورده های پروتئینی مصوب ذخایر راهبردی از اهم موضاعات مطرح شده در این جلسه بود.

دکتر شیرزاد مدیر عامل شرکت ضمن تأکید برهم افزائی در ارتباطات و اجرای دستورالعمل ها مطابق قوانین و مقررات به بیان اهمیت حفظ جایگاه و نقش شرکت در اجرای تعهدات و تکالیف ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه مردم ایران پرداختند.

دیدگاه ها غیرفعال است