۱۳۷۷۰ بازدید از ابتدای آبان ماه تا پایان بهمن ماه 1402برای پایش مستمر کیفیت کالا و نهاده در کلیه استان‌های کشور

۱۳۷۷۰ بازدید از ابتدای آبان ماه تا پایان بهمن ماه 1402  برای پایش مستمر کیفیت کالا و نهاده در کلیه استان‌های کشور

 محسن سلامی معاون فنی، بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری در گفتگو با روابط عمومی و امور بین‌الملل پاد گفت: اداره کل کنترل کیفی در راستای پایش مستمر کیفیت محمولات، مطابق با شاخص‌های تعیین شده از ابتدای آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن بازنگری در دستور العمل‌های نمونه برداری از نهاده‌های دامی، نگهداری نهاده‌های دام و طیور، نگهداری جو و ذرت در سیلو، چیدمان کالا در سردخانه ها از ابتدای آبان ماه مجموعاً ۱۳۷۷۰ بازدید نظارتی بهداشتی و ۲۲۹۵ بازدید توسط مسئولین کنترل کیفی استان از سردخانه‌ها، انبارها و سیلوهای سراسر کشور صورت گرفته است.

سلامی در پاسخ به اینکه محمولات از زمان بارگیری در مبدا چگونه مورد نظارت، ارزیابی و پایش ناظران بهداشتی قرار می‌گیرند؟ گفت: محمولات از زمان بارگیری از مبادی ورودی تحت نظارت مسئول فنی بهداشتی به عنوان نماینده سازمان دامپزشکی مورد بازرسی و پایش قرار می گیرند و پس از تایید کیفیت ، از انبارها و سردخانه ها خارج می شوند. در زمان ورود به انبارها نیزمحمولات، توسط مسئول فنی بهداشتی مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و پس از حصول اطمینان از کیفیت محموله بر اساس مفاد دستورالعمل‌های ابلاغی ضمن رعایت مراتب ابلاغی، ذخیره‌سازی می‌شود.

در دوره نگهداری نیز به طور روزانه توسط مسئول فنی بهداشتی انبار یا سردخانه و به طور هفتگی توسط مسئول کنترل کیفی استان به عنوان ناظر عالی مورد بازدید قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه مشکل مراتب به  ادارات ذی ربط جهت هماهنگی و انجام اقدامات پیشگیرانه منعکس می‌گردد.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=16248