اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

اولین جلسۀ شورای مدیران ستادی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در سال ۱۴۰۱با حضور مهندس سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و عضو هیأت مدیره، دکتر جعفر  آهنگری عضو هیأت مدیره، معاونین ستادی و حضور وبیناری مدیران استانی با موضوع بررسی ذخایر راهبردی، رصد و پایش روزانه بازار سراسر کشور و شناسایی و رفع موانع با هماهنگی کلیه قسمتها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور:
رصد، اعلام مستمر آخرین وضعیت و مشکلات احتمالی در مسیر تنظیم بازار و انجام مأموریت های محوله به صورت روزانه به ستاد شرکت مهمترین مصوبه این جلسه بود.

دسترسی آسان به این صفحه
چاپ
پست الکترونیک

لینک کوتاه مطلب

https://iranslal.com/?p=1133