بازدید مدیر کل کنترل کیفی پشتیبانی امور دام کشور به منظور هماهنگی مسائل مربوط به تنظیم بازار استان های کرمانشاه، همدان و کردستان

بازدید مدیر کل کنترل کیفی پشتیبانی امور دام کشور به منظور هماهنگی مسائل مربوط به تنظیم بازار استان های کرمانشاه، همدان و کردستان به روز ... ادامه مطلب

جلسه هماهنگي تنظيم بازار با حضور مقامات عالي رتبه وزارت جهاد کشاورزی، قرارگاه امنیت غذایی، مديران پشتيباني امور دام ، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان های استانی جهاد

جلسه هماهنگي تنظيم بازار با حضور مقام عالي وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی، مديران پشتيباني امور دام كشور، مدیر عامل ... ادامه مطلب