متن پیام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به مناسبت سالروز بازگشت عاشقانه و عارفانه آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در روز ۲۶ مرداد ماه ۱۳۶۹

متن پیام مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به مناسبت متن پیام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به مناسبت سالروز بازگشت عاشقانه و عارفانه ... ادامه مطلب