حمایت از صندوق‌های دامپروری و عشایری برای تامین نهاده دامداران/ محدودیتی در کشاورزی قراردادی و جهش تولید در دیمزارها در کشور نداریم

حمایت از صندوق‌های دامپروری و عشایری برای تامین نهاده دامداران/ محدودیتی در کشاورزی قراردادی و جهش تولید در دیمزارها در کشور نداریم وزیر جهاد کشاورزی ... ادامه مطلب