تاکید بر حمایت از تولید گوشت مرغ برای ایجاد صادرات پایدار/ قطعه‌بندی صنعتی گوشت بدون نظارت مسوول فنی و بهداشتی ممنوع است

تاکید بر حمایت از تولید گوشت مرغ برای ایجاد صادرات پایدار/ قطعه‌بندی صنعتی گوشت بدون نظارت مسوول فنی و بهداشتی ممنوع است رییس سازمان دامپزشکی ... ادامه مطلب