قدردانی وزیر جهاد کشاورزی از صدا و سیما برای ترغیب مردم در حمایت از تولیدکنندگان/ ورود اتحادیه‌ها و همراهی مردم برای تنظیم بازار مرغ

قدردانی وزیر جهاد کشاورزی از صدا و سیما برای ترغیب مردم در حمایت از تولیدکنندگان/ ورود اتحادیه‌ها و همراهی مردم برای تنظیم بازار مرغ وزیر ... ادامه مطلب