تاریخاستان / شهرستانشرح موضوعمهلت دریافت اسنادآپلود پیوست
1403/02/03هرمزگانمناقصه قرارداد خدمات، پذیرایی و دبیرخانه شرکت پشتیبانی امور دام هرمزگان1403/02/18

آگهی

شرایط عمومی مناقصه

نمونه قرار داد

جدول پیشنهاد قیمت

شرایط اختصاصی

1403/02/02همدانمناقصه حمل و نقل1403/02/08

شرایط عمومی مناقصه

قرارداد تخلیه و حمل و نقل

فراخوان مناقصه

1403/02/02همدانمناقصه امور خدمات و پشتیبانی 1403/02/08

شرایط عمومی مناقصه

قرارداد واگذای فعالیت

فراخوان مناقصه

1403/01/26خراسان رضویمناقصه خدمات رایانه 1403 با شمار نیاز 11030010140000141403/01/26پیوست ها
1402/11/24خراسان رضوی - مشهد مناقصه خرید و نصب اسکلت فلزی سوله انبار فجر به شماره ثبت 20020010140007851402/12/5agahi n gharardad ghaymat moshakhasat fani omomi pelan v naghshe
1402/10/30خوزستان، آبادانخرید و نصب ترانس برق برای تاسیسات فنی سردخانه 5 مهر آبادان1402/11/4آگهی مناقصه
شرایط خصوصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/10/24خوزستان- اهوازخدمات دمونتاژ، کارشناسی و عیب یابی، تعمیر کامل (اورهال و خرید قطعات)، مونتاژ، راه اندازی ، تست و تحویل یک دستگاه کمپرسور 128 سابرو سردخانه کارون اهواز1402/10/28آگهی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد+شرایط اختصاصی
1402/10/24خوزستان - آبادانخرید ساندویچ پانل برای سقف سوله سردخانه اروند آبادان1402/10/28آگهی
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/10/12دفتر مرکزیمناقصه حمل یک میلیون تن نهاده وارداتی شرکت (ذرت، جو ، کنجاله سویا) از مبدأ استان خوزستان بندر امام خمینی (ره) به مقاصد پیش بینی شده 1402/10/16ASNAD
1402/7/19خوزستان - بندر امام خمینی (ره)تجدید دوم نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهادهه های دامی1402/7/22آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/07/17مرکزی - اراکواگذاری خدمات اداره امور مجتمع انبار ملکی اداره کل پشتیبانی امور دام استان مرکزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) '- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا ساعت 18 روز سه شنبه 13/07/1402 agahitajdidekhtesasigharardad1nerkh
1402/6/29خراسان رضوی مناقصه مدیریت امور انبار فجر 1402/7/13agahi شرایط اختصاصی شرایط عمومی پیمانکاری قرارداد انبار داری نرخ پیشنهادی
1402/6/28خوزستان - بندر امام خمینی (ره)تجدید مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهاده های دامی1402/6/30آگهی مناقصه
آنالیز قیمت
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/6/21دفتر مرکزیحمل 300 هزارتن جو وارداتی از بندر امام خمینی (ره)1402/6/28
1402/6/21دفتر مرکزیحمل 300 هزارتن ذرت وارداتی از بندر امام خمینی (ره)1402/6/28asnad
1402/6/21دفتر مرکزیمناقصه حمل 300 هزار تن کنجاله سویا از بندر امام خمینی (ره)1402/6/28ASNAD
2023/29/8-08:44:43The used version is non-lethal and will be deactivated soon. To avoid data loss and permanent deactivation, buy the premium version. this message send by Ninja Tables. A Brand of WPManageNinja™ | © 2023

The used version is non-lethal and will be deactivated soon.

(Click to buy the premium version)

To avoid data loss and permanent deactivation, buy the premium version.
 
1402/6/1خوزستان - بندر امام خمینی (ره)نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهاده های دامی1402/6/5آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهادقیمت
قرارداد
1402/6/6همدانتجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های پشتیبانی امور دام همدانتا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1402/5/26agehitakhlie2dastorotakhlie2garardadtakhlie2ghaymettakhlie2omomitakhlie2
1402/5/7همدانواگذاری امور تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های همدان1402/5/11agahitakhlie44 chidemantakhlie44 garardadtakhlie44 omomitakhlie44
1402/5/4خوزستان - شوشتجدید سوم خدمات اداره امور انبار (انبارداری) - مجتمع انباری سایت شوش1402/5/7آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/4/25قزوینمناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار شهید بابایی1402/4/29اسناد
1402/4/20خوزستان - بندر امام خمینی (ره)کپک گیری و نمونه برداری از محمولات علوفه ای بندر1402/4/24آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/04/20چهارمحال وبختیاریتجدید مناقصه مدیریت واداره امور انبارها1402/04/20agahitajdidanbar tajdidasnad
1402/4/12خوزستان - اهوازتجدید دوم خرید، ساخت و نصب اویل کولر سردخانه کارون اهواز1402/4/15آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/4/12خوزستان - شوشتجدید دوم خدمات اداره امور انبار - انبارداری (مجتمع انباری سایت شوش)1402/4/14آگهی
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهادقیمت
قرارداد
1402/4/11چهارمحال وبختیاریتجدید مناقصه کشتار دام سبک وسنگین کشتارگاه صنعتی جونقان1402/4/14agahtajdid tajdidasnad
1402/04/06اصفهانتجدید مناقصه عمومی امور خدماتی،پذیرایی و دبیرخانه به شماره مناقصه 20020010140002721402/04/12 ساعت 19اسناد
1402/04/05چهارمحال وبختیاریمدیریت واداره امور انبارها ی کشتارگاه صنعتی جونقان1402/04/04aghianbarasnad aghianbar
1402/3/22خوزستان - بندرامام خمینی (ره)هوادهی و جابجایی محمولات وارداتی بندر امام (ره)1402/3/24آگهی
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/3/22خوزستان - شوشتجدید مناقصه خدمات اداره امور انبار (انبارداری) - مجتمع انباری سایت شوش1402/3/24آگهی تجدید
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/3/6چهارمحال وبختیاریمناقصه حفاظت فیزیکی کشتارگاه صنعتی جونقان1402/3/11asnadhefazat agahi
1402/03/17اصفهانمناقصه عمومی تعمیرات،سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه شهید مشکات به شماره مناقصه 20020010140001841402/03/20 ساعت 19asnad
1402/03/16چهارمحال وبختیاریکشتاردام سبک وسنگین کشتارگاه صنعتی جونقان1402/03/20agahigotakoshtar
1402/03/16چهارمحال وبختیاریمناقصه تعمیر،نگهداری و راهبری تاسیسات کشتارگاه صنعتی جونقان1402/03/20agahigotatasisat
1402/03/10اصفهانتجدید مناقصه واگذاری خدمات اداره امور انبارهای مرکزی، گورت استان اصفهان به شماره مناقصه 20020010140001751402/03/18 ساعت 9 صبحاسناد
1402/3/9خوزستان - بندر امام خمینی (ره)تجدید مناقصه ساشه گذاری و آفت زدایی محمولات علوفه ای بندر1402/3/13آگهی مناقصه
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
دستورالعمل
1402/3/3خوزستان - اهواز و آبادانتجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها1402/3/4آگهی مناقصه
دستورالعمل چیدمان
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
نرخ اجاره بهاء لیفتراک
1402/3/3خوزستان - اهواز و آبادانتعمیر ، سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات فنی سردخانه ها1402/3/4آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
شرایط عمومی
1402/3/3خوزستان - اهوازخرید اویل کولر کمپرسور سابرو 163HM1402/3/7آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی خرید کالا
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/2/31خوزستان - شهرستان شوشخدمات اداره امور انبار (انبارداری) - مجتمع انباری سایت شوش1402/3/4آگهی مناقصه
قرارداد
شرایط اختصاصی و دستورالعمل ها
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
1402/2/27خوزستانضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره)1402/2/30فرم پیشنهاد قیمت
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
قرارداد
آگهی مناقصه
1402/2/27همدانواگذاری امور خدمات پذیرایی و دبیرخانه1402/2/17قراردادفراخوان
1401/02/28همدانواگذاری امور تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه هامورخ 1402/2/17 تا پایان وقت اداریعمومیgarardadtaklie33_0005garardadtaklie33_0004404008007006
1402/02/18اصفهانمناقصه عمومی امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی به شماره مناقصه 20020010140001241402/02/21 ساعت 19اسناد
1402/2/17خوزستانانجام امور نظافت وخدمتگزاري آبدارخانه ها و خدمات امور دفتری و دبیرخانه1402/2/17آگهی
قرارداد
شرایط اختصاصی
فرم پیشنهاد قیمت
شرایط عمومی
1402/02/6آذربایجان غربی/ ارومیهتجدید مناقصه مدیریت امور انبار ساعت 17 روز شنبه مورخ 1402/02/09آگهی مدیریت امور انبار
1402/02/06آذربایجان غربی / ارومیهتجدید مناقصه تخلیه و بارگیری سردخانه دولتی ارومیهساعت 17 روز شنبه مورخ 1402/2/9آگهی تخلیه و بارگیری
1402/2/12خوزستانتخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه ها1402/2/14آگهی مناقصه
شرایط اختصاصی
قرارداد
نرخ کارشاسی لیفتراک
فرم پیشنهاد قیمت
شرایط عمومی
1402/02/09اصفهان' تجدید 2 مناقصه واگذاری خدمات اداره امور انبارهای مرکزی، گورت و انبار استیجاری ارتش استان اصفهان1402/02/13 ساعت 14 به شماره مناقصه 2002001014000084اسناد
1402/2/7خراسان رضویتجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به شماره ثبت 2002001014000089 در سامانه ستاد 1402/2/14nerkh gharadad ekhtesasi dastor aghahi-t omomi
1402/2/4خراسان رضوی مناقصه خدمات نظافت و دبیرخانه به شماره ثبت 2002001014000081 در سامانه ستاد 1402/2/14agahi ekhtesasi garardad gheymat omomi
1402/1/28استان خوزستان - بندر امام (ره)مناقصه ساشه گذاری و آفت زدایی محمولات علوفه ای بندر امام خمینی (ره)1402/2/4آگهی مناقصه
دستورالعمل
شرایط عمومی
فرم پیشنهاد قیمت
قرارداد
1402/01/16اصفهانتجدید مناقصه واگذاری خدمات اداره امور انبارهای مرکزی، گورت و انبار استیجاری ارتش استان اصفهان1402/01/19اسناد
1402/1/16آذربایجان غربی/ ارومیهمناقصه مدیریت امور انبار اداره کل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربیساعت 17 روز شنبه مورخ 1402/1/19781ab27f-d37e-4f6c-a119-668af750d1af
1402/1/16آذربایجان غربی/ ارومیهمناقصه تخلیه و بارگیری سردخانه دولتی ارومیهساعت 17 روز شنبه مورخ 1402/1/19
1401/12/25همدانمناقصه خدمات و پذیراییساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25aghikadamat1 aghikadamat1 gaymatkadamat1 omomikadamat1
1402/1/14خراسان رضوی تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی ثبت شده در سامانه ستاد به شماره 20020010140000331402/1/24برگ شرایط اختصاصی تخلیه و بارگیری 1402 دستور العمل قرارداد تخلیه بارگیری 1402 نرخ عملیات تخلیه و بارگیری 1402 نمونه برگ آگهی مناقصه تخلیه وبارگیری محمولات پروتئینی
1402/01/16مازندران /ساریمناقصه مدیریت انبارهای شهیدرجایی و ساری1402/01/06آگهی مناقصه انبار ساری و شیرگاه
جدول پیشنهاد نرخ
شرایط اختصاصی
شرایط عمومی
قرارداداصلاحیه زمان بارگذاری و بازگشایی اسناد انبار
اصلاحیه شرایط اختصاصی مربوط به قرارداد مدیریت امور انبار

اصلاحیه شرایط عمومی انبار
1402/01/16مازندران / ساریمناقصه امور خدماتی ،نظافت و دبیرخانه 1402/01/06اصلاحیه قرارداد واگذاري فعاليتهاي شركت پشتيباني و خدماتي
اصلاحیه شرایط عمومی خدمات
اصلاحیه زمان بارگذاری و بازگشایی امور خدماتی و نظافت

آگهی مناقصه انجام امور خدمتگزاری ٰنظافت و دبیرخانه
جدول پیشنهاد قیمت
شرابط عمومی

شرایط اختصاصی
قرارداد
1401/12/23هرمزگان/بندرعباسمناقصه انجام امور خدمتگذاری،نظافت و پذیرایی1402/01/06Agahi -sharait-1
1401/12/3خراسان رضوی - مشهد مناقصه کف سازی سوله انبار فجر به شماره ثبت در سامانه ستاد 20010010140009881401/12/13agahi kaf ehtesasi kaf gharardad kaf gheymat kaf omomo kaf
141/10/19خراسان رضوی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکلت فولادی سوله 3600 متری فجر1401/11/1AKS HA S 1401 BARAVORD S 1401 GHARRDAD S 1401 OMOMI S 1401 PLAN S 1401 نمونه برگ آگهی مناقصه
1401/09/30سیستان و بلوچستان / چابهارمناقصه تخلیه و بارگیری 600 هزار تن محمولات علوفه ای وارداتی بندر شهید بهشتی چابهار 1401/10/05ZahedanNo01 FormPishnhad140173 FormQarardad140173 ShEkhtesasi140173 ShOmoomi140173
1401/9/26خراسان رضوی تجدید مناقصه اسکلت فولادی انبار فجر به شماره ثبت2001001014000819 در سامانه ستاد1401/10/3aghahi s t1401 AKS HA S 1401 BARAVORD S 1401 GHARRDAD S 1401 OMOMI S 1401 PLAN S 1401
1401/8/29خراسان رضوی مناقصه اسکلت فولادی سوله انبار فجر به شماره ثبت 2001001014000693 در سامانه ستاد 1401/9/3AGHAHI S 1401 AKS HA S 1401 BARAVORD S 1401 GHARRDAD S 1401 OMOMI S 1401 PLAN S 1401
1401/8/24خراسان رضوی مناقصه مدیریت و راهبری انبار فجر به شماره ثبت 2001001014000598 در سامانه ستاد1401/8/5aghahi 1401 ekhtesasi 1401 gharardad 1401 nerkh 1401 omomi 1401
1401/9/22خوزستان - بندر امام خمینی (ره)جابجایی و هوادهی محموله دانه روغنی به مقدار تقریبی 60000 تن مربوط به کشتی GLYKOFILFUSSA 1401/9/24آگهی
قرارداد
فرم پیشنهاد قیمت
شرایط عمومی
شرایط خصوصی
1401/3/3چهارمحال وبختیاریکشتار دام سبک وسنگین کشتارگاه صنعتی جونقان1401/3/7asnad
1401/3/24چهارمحال وبختیاریانجام امور حفاظت فیزیکی کشتارگاه صنعتی جونقان1401/3/29agahiasnadhefazat
1401/2/27چهارمحال وبختیاریتعمیر،نگهداری وراهبری تاسیسات کشتارگاه صنعتی جونقان1401/2/31قرارداد+تعمیر+،+نگهداری+و+راهبری+تاسیسات+کشتارگاه+صنعتی+جونقان
1401/4/4چهارمحال وبختیاریمدیریت وخدمات امور انبار 1401/4/9asnad
1401/5/18چهارمحال وبختیاریانجام امور حمل ونقل(خودروهای استجاری)1401/5/22خودرو
1401/2/25چهارمحال وبختیاریانجام امور خدمات نظافت ودبیرخانه1401/2/28خدماتی
۱۴۰۱/۰۶/۱۴همدانتجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدانتا پایان وقت اداری ساعت۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴download1
download2
download3
download4
download5
1401/06/10همدانتجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه بوعلی همدان و نهاوندتا پایان وقت اداری ساعت14 مورخ 1401/06/145eslah
4gaymattamir6
3omomitamir6
1401/06/09لرستان ، شهرستان دورودمناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی کف ، اصلاح دیوار کشی و لکه گیری سقف انبار دورود1401/06/12

1401/05/11آذربایجان غربیتجدید سوم مناقصه تخلیه و بارگیری سردخانه دولتی ارومیهساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12اسنادagahhi
1401/02/07ایلامتأمین چهار دستگاه خودرو استیجاری1401/02/11اسناد و آگهی
1401/03/16ایلاممناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات سردخانه و انبارهای استان1401/03/18اسناد و آگهی
1401/02/21ایلاممناقصه خدمات دپو، بارگیری و جابجایی محمولات علوفه ای به وسیله لودر1401/02/24اسناد آگهی
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تهران / دفتر مرکزی تجدید مناقصه حمل جاده ای محمولات پروتئینی منجمد دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ تهران / دفتر مرکزی مناقصه حمل ۳۰۰ هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امیرآباد استان مازندران دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تهران / دفتر مرکزی مناقصه حمل ۱۵۰ هزار تن محمولات علوفه ای از بندر نوشهر استان مازندران دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ هرمزگانانجام امور خدمتگزاری،نظافت و پذیرایی دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تهران/دفتر مرکزی مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن ذرت و جو در بندر امام خمینی (ره) ۱۴۰۰/۱۰/۴ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تهران/دفتر مرکزی مناقصه تخلیه و بارگیری، حفظ و حراست و نگهداری یک میلیون تن کنجاله سویا در بندر امام خمینی (ره) ۱۴۰۰/۱۰/۴ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴تهران/دفتر مرکزی مناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری نهاده های دامی در سوله ۱۴۰۰/۱۰/۸ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ تهران/دفتر مرکزی مناقصه اجاره فضا و خدمات انبارداری محمولات پروتئینی در سردخانه ۱۴۰۰/۱۰/۹ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۲۷تهران/دفتر مرکزی حمل و جابجایی ۶۰۰ هزار تن نهاده های دامی از بندر امام خمینی (ره) ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هرمزگان/بندرعباس تجدید مناقصه خدمات،پذیرایی و دبيرخانه شرکت پشتيبانی امور دام هرمزگان ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۱/۲ تهران/دفتر مرکزی اجاره فضا و خدمات انبارداری نهاده های دامی در سوله ۱۴۰۰/۱۱/۷ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۱/۲ تهران/دفتر مرکزی اجاره فضا و خدمات انبارداری محمولات پروتئینی در سردخانه ۱۴۰۰/۱۱/۶ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تهران/دفتر مرکزی حمل و جابه جایی محمولات پروتئینی ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تهران/دفتر مرکزی خذمات ، پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هرمزگان/بندرعباس تجدید مناقصه خدمات،پذیرایی و دبيرخانه شرکت پشتيبانی امور دام هرمزگان ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۲۱فارس / شیراز انجام امور خدماتی دفتر مرکزی ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تهران/دفتر مرکزی تجدید مناقصه حمل و نقل محمولات پروتئینی ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تهران / دفتر مرکزی مناقصه تخلیه و بارگیری یک میلیون تن ذرت و جو ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ خوزستان / اهواز خدمات اداره امور انبار - سایت شوش ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ خوزستان / اهواز ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره) ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ خوزستان / اهواز تخلیه و بارگیری و ارائه خدمات محمولات پروتئینی سردخانه ها ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ خوزستان / اهواز تعمیر ، سرویس ، نگهداری و راهبری تاسیسات ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ خوزستان / اهواز واگذاری فعالیت های شرکت پشتیبانی و خدماتی ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ خراسان رضوی / مشهد مناقصه تخلیه و بارگیري ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ دانلود اسناد و آگهی
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ خوزستان / اهواز تجدید مناقصه خدمات اداره امور انبارداری ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ دانلود اسناد و آگهی
تاریخاستان/شهرستانشرح موضوعمهلت دریافت اسنادآپلود پیوست
نام شما