مرور

گالری

مراسم معارفه مشاور و مجری طرح یکپارچه سازی سیستم های شرکت

مراسم معارفه مشاور و مجری طرح یکپارچه سازی سیستم های شرکت مراسم معارفه مشاور مدیر عامل و مجری طرح یکپارچه سازی سیستم ها، آمار و اطلاعات مربوط به شرکت، با حضور مدیر عامل، معاونین ، مدیران ستادی و استانی در چهارمین جلسه وبینار شورای مدیران…

بررسی و رفع مشکلات انبارها و مکانهای قرنطینه

مأموریت  آقای دکتر محسن مردی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به استان کرمانشاه شهر ماهیدشت ، در جهت بازدید وبررسی ارائه خرید دام عشایری، بررسی عملیات خرید دام حمایتی روستایی، بررسی قیمت دام و توزیع نهاده های دامی و بازدید از ذخیره…

اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخ 2 آذر ماه 1400 برگزار شد.

اولین جلسه شورای مدیران ستادی و استانی شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورخ 2 آذر ماه 1400 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور­­­؛ دکتر محسن مردی با آرزوی سلامتی برای همه همکاران، با خبر تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و…