محسن سلامی جهت تعامل با نمایندگان مجلس در دفتر ویژه دولت در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ، محسن سلامی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای تعامل ، پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به دفاتر نمایندگی های پشتیبانی امور دام حوزه انتخابیه نمایندگان با حضور در دفتر ویژه دولت مستقر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسائل و مشکلات مطروحه و راه حل های قانونی آن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختند

دیدگاه ها غیرفعال است